Forside

Stalling (Thymallus Thymallus) - Blåmand. Dufter af Timian.

EØL

For at blive optaget i EØL kræves indstilling fra ét eller flere eksisterende medlemmer.

 

EØL har i skrivende stund 30 medlemmer og en fyldt venteliste, men det bør ikke afstå medlemmer fra at indstille til ventelisten.

 

"EØL har til formål at fremelske de bedste mulige forhold for udøvelse af lystfiskeri i og ved det af lauget lejede fiskevand samt at fremme kammeratskabet inden for lauget."

 

EØL samarbejder, gennem udveksling af gensidige gratis gæstekort, med Sportfiskerforeningen SALAR i Nordjylland.

 

SALAR har ca. 8 km. fiskeret ved Binderup Å. Binderup Å har søndenfra udløb i Limfjorden ca. 20 km. vest for Aalborg og er en egnstypisk å-dal med en meget stor bestand af selvreproducerende bæk- og havørreder.

For medlemmer

 

 

Blog

Download af gæstekort til SALAR, referater af møder og idéer til, hvordan vi kan udvikle lauget.

 

 

Billedgallerier

Billeder og kommentarer fra vores fiskevand og billeder fra andre dejlige firnulige og glædelige lystfisker- og natursammenhænge.

 

Video

Som det ses herunder, så er der en rigtig god grund til, at Stallingen har en så høj og smuk en rygfinne ...

Egeris Ørred Laug

Egeris Ørred Laug (EØL) blev stiftet i 1977 og er et lystfiskerfællesskab med dybe rødder i Silkeborg og nærmeste omegn. Dog, meget vand er løbet gennem åen over åerne og EØL tæller nu medlemmer fra talrige andre egne af landet.

 

I begyndelsen havde EØL fiskeret på begge sider af Vorgod Å. I dag har EØL alene fiskeretten på østsiden og på begge sider af tilhørende kanal. Sammenlagt har EØL adgang til ca. 4 km. fiskeret ved Vorgod Å.

 

Vorgod Å har tidligere haft en god bestand af Stallinger, men stallingerne er presset og deres tal er desværre for nedadgående.

 

Som tilløb til Skjern å huser Vorgod Å også laks og havørreder. F.eks. blev der i 2015 fanget 111 havørreder i Vorgod Å. Den største havørred var på 77 cm. og blev taget på flue d. 22. september. Der blev fanget 56 laks med den største på 115 cm. og 15 kg. Storlaksen blev fanget d. 15. juni på spinner.

COPYRIGHT © | EØL