Forside

Stalling (Thymallus Thymallus) - Blåmand. Dufter af Timian.

Egeris Ørred Laug


Egeris Ørred Laug (EØL) blev stiftet i 1977 og er et lystfiskerfællesskab med dybe rødder i Silkeborg og nærmeste omegn. Dog, meget vand er løbet gennem åen over åerne og EØL tæller nu medlemmer fra talrige andre egne af landet.


I begyndelsen havde EØL fiskeret på begge sider af Vorgod Å. I dag har EØL alene fiskeretten på østsiden, venstre bred set nedstrøms, dette ca. 4 km.


Se oversigtskortet


Vorgod Å har tidligere haft en god bestand af Stallinger, men stallingerne er presset af prædatorer som skarv og odder og deres tal er desværre for nedadgående. Der er derfor indført en landsdækkende totalfredning af stallingen, foreløbig frem til 15. maj 2026.


Som tilløb til Skjern å huser Vorgod Å også laks og havørreder. F.eks. blev der jvf. Skjern Å Sammenslutningen i 2015 fanget 111 havørreder i Vorgod Å. Den største havørred var på 77 cm. og blev taget på flue d. 22. september. Der blev fanget 56 laks med den største på 115 cm. og 15 kg. Storlaksen blev fanget d. 15. juni på spinner.


I 2016 blev der i Vorgod Å fanget 51 havørreder med den største på 67 cm. og 3 kg. og 57 laks med den største på 114 cm. og 13,3 kg. Laksen blev fanget på orm d. 4. maj. Af de 57 laks blev de 45 fanget opstrøms jernbanebroen.


- Se fisken og fangeren -


Fangsterne i 2017 kan løbende følges for laks her og for havørred her.

Medlemskab


For at blive optaget i EØL kræves indstilling fra ét eller flere eksisterende medlemmer.


EØL har 33 medlemmer og plads til to mere. Derefter optages der gerne nye medlemmer på venteliste. Nye medlemmer fra ventelisten tilbydes medlemskab efter årsmødet i november - læs mere under Oversigtskort & Vedtægter.


"EØL har til formål at fremelske de bedste mulige forhold for udøvelse af lystfiskeri i og ved det af lauget lejede fiskevand samt at fremme kammeratskabet inden for lauget."


Udveksling af gæstekort

EØL samarbejder, gennem udveksling af gensidige gratis gæstekort, med Sportfiskerforeningen SALAR i Nordjylland.


Hent gæstekortet via linket herunder og følg anvisningerne på kortet.


- Hent gæstekortkort -


Sportsfiskerforeningen SALAR har ca. 6½ km. fiskeret ved Binderup Å. Binderup Å har søndenfra udløb i Limfjorden ca. 25 km. vest for Aalborg og er en egnstypisk chalk stream og å-dal med en meget stor bestand af selvreproducerende bæk- og havørreder.


Der en åben gruppe på Facebook for Binderup Å, hvor man kan følge fiskeriet og åens udvikling.


- Binderup Å på Facebook -Diverse


Blog

Bloggen er en lukket blog for medlemmer og lodsejere og indeholder referater af møder, små historier, medlemsliste m.v.


Billedgalleri

Galleriet er et lukket galleri med diverse billedalbummer  for medlemmer og lodsejere. Billederne er er fra vores fiskevand og ofte ledsaget af kommentarer. Derudover er der  billeder fra andre dejlige firnulige og glædelige lystfisker- og natursammenhænge.


Hvis man oplever problemer med at logge på Bloggen eller Galleriet, så kontakt gerne webmaster for hjælp. Kontaktoplysninger fremgår af siden Kontakt.


Video

Som det ses herunder, så er der en rigtig god grund til, at Stallingen har en så høj og smuk en rygfinne ...


Andre steder på hjemmesiden forefindes også videomateriale. Materialet kan blive udskiftet og der vil evt. blive tilføjet nyt.